eleştirel pedagoji

Journal of Critical Pedagogy
ISSN: 2822-4698
                                                                       

  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedagoji

65 Editörden

EDİTÖRDEN

Bu sayının ana temasını, kaçınılmaz olarak covid-19 virüsünün yol açtığı  pandemi belirledi. Hiç kuşkusuz, uyulması zorunlu salgın önlemi "Sosyal mesafe" kuralının en çok ve ağır etkilediği alan, asıl işlevi bireyler arasındaki her türlü mesafeyi ortadan kaldırmak olan eğitim oldu. Biz de pandemi sürecinin ve sonrasının eğitime etkilerini, Eleştirel Pedagojinin önde gelen isimlerine  sorduk.  Yanıtlardan da anlaşılıyor ki neoliberal, piyasacı, faşist, gerici iktidarlar, dünyanın her yerinde bilim karşıtlığı konusunda aynı inancın (dinin) mensupları gibi aynı mantık silsilesi ile düşünüp davranıyor;  çoğu yoksulların seçimi ile gelmiş bu yöneticiler temsil ettikleri halka "sürü" muamelesi yapıyor ve emanetlerine sadakat edercesine aynı söylem ve sözcüklerle topluma hakaret ediyorlar.

Dünyanın dört bir yanından gelen yanıtlar, kapitalizmin toplumsal krizler karşısında, ülkeler farklı da olsa kusursuz bir senkronizasyon içinde olduğunu gösteriyor. Krizi derinleştirerek süreci hegemonyasını pekiştirme fırsatı olarak görenlerin fikir ve eylem birliği, karşı mücadeleyi de eylem birliğine zorluyor. Her zamankinden daha çok dayanışmaya ihtiyacımız olan bu dönemde hem diğer ülkelerdeki dostlarımızla iletişime geçip seslerini duymak hem de hep beraber mücadeleyi nasıl büyütebileceğimiz üzerine düşünmek istedik. 

Hem küresel hem de yerel bakış açısından  bu yeni duruma dair eleştirel pedagogların düşüncelerini öğrenmek amacıyla onlara şu soruları yönelttik:

  • Covid-19’dan sonra sizce dünya başka bir yer olacak mı? Bir değişiklik öngörüyorsanız bu değişim, neoliberal sistemi ve bizim hegemonya karşıtı eylemlerimizi nasıl etkiler? 
  • Covid-19 sonrası okul ve eğitim sistemlerinde bir paradigma değişikliği öngörüyor musunuz?  
  • Bu yeni kriz karşısında eleştirel eğitimciler olarak bizler işbirliği ve dayanışmamızı nasıl geliştirebiliriz?  

Kostas Skordoulis & Gianna Katsiampoura (Yunanistan), İnny Acciolu  (Brezilya), Dave Hill (İngiltere), Peter McLaren (ABD), Michael Apple (ABD) ve Neil Vallelly (Yeni Zelanda)’nin Türkçe’ye çevirdiğimiz yanıtlarına bu sayımızda yer veriyoruz. Yazım ve çeviri aşamasındaki gecikme nedeniyle yayınlayamadığımız diğer dostlarımızın görüşlerini sonraki sayıda sizlerle paylaşacağız. Metinlerin İngilizce orijinaline www.elestirelpedagoji.com adresinden ulaşılabilir. 

Bu sayıya ayrıca Adnan Gümüş (E-Diktasyon, D-Diktasyon ve Türleri), Recep Nas (disiplin Nedir Ne Değildir?), Fevziye Sayılan (EP Sözlüğü –Eleştirel Teori-), Aylin Demirli Yıldız (COVID-19 Krizi Döneminde Cinsiyet Rollerine Dayalı Eşitsizlik), Muharrem Demirdiş (Eleştirel Eğitim Perspektifinden Eugene Ionesco’nun Ders/ La Leçon İsimli Oyunu), Levent Özbek (Kısmetse Olur), Yaşar Çelik (Özgürleşim Olanağı Olarak Boş Zaman ve Boş Zaman Eğitimi), İrfan Mukul (Kanal  İstanbul Projesi: Coğrafyanın Sefaleti), Ali Arayıcı (İsmail Hakkı Tonguç Unutulmamalı), Murat Kaymak (Uzaktan Eğitim mi, Olağanüstü Dönemde Ağitim mi?) ve Ünal Özmen (Pandemiden Sonra Eğitim) yazılarıyla katıldı.

 

ELEŞTİREL PEDAGOJİ
Yıl: 2020
Sayı: 65 (Temmuz-Ağustos-Eylül)
ISSN: 1308-7703

Genel Yayın Yönetmeni & Editör
Ünal Özmen

Yayın Kurulu
Ahmet Yıldız
Ayhan Ural
Fevziye Sayılan
Hasan Hüseyin Aksoy
Murat Kaymak
Nejla Doğan
Nurcan Korkmaz
Yasemin Tezgiden Cakcak


Baskı:
Ankamat
Patika Ajans Mat. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti.
Adakale Sokak 4/B Kızılay - ANKARA
Tel: 0.312 431 22 11 Faks: 0.312 431 22 66

Paydos Yayıncılık
Cebeci Mah. Sevil Sok. No:11/B Çankaya- ANKARA
e-posta: e.pedagoji@gmail.com
www.elestirelpedagoji.com

 


Yorumlar - Yorum Yaz